SCHEDELBASIS


Er hangt vernieuwing in de lucht. De lente is in volle gang en de vogels bouwen hun nesten om nieuw leven te vieren. Het element lucht is in volle beweging naar iets nieuws.


In het systeem van de elementen staat lucht symbool voor onze mentale wereld. De wereld van het intellect én de wijsheid, de wereld van het 'begrijpen' én het 'gewaarworden', de wereld van het 'denken' én het 'weten'. De wereld van het ongegronde denken en de wereld van het geaarde denken.


We hebben met de dieren het gegronde denken gemeen. Het instinctief weten wat de bedoeling is en wat onze plek in het geheel is. Met de mensen delen we het vermogen om via het denken een mentale vlucht te nemen weg van de aarde in allerlei denkbeeldige realiteiten. Omdat dit denken ongegrond is zijn we in staat on-aardig met de planeet en onszelf om te gaan.


In deze tijd mag het denken dat zo ver is uitgevlogen weer terug op het nest komen. Dat nest is niet het hoofd maar de onderbuik. Bij de vrouw is dat de fysieke baarmoeder en bij de man de energetische baarmoeder (te voelen als een energiepunt onder de navel). De plek van de creatie van het nieuwe.