• Sven en Sara

De manager en de sjamaan


Wat heeft een zakenmens te maken met sjamanisme? Die heeft wel iets anders aan het hoofd dan een verentooi zou je denken. De zakelijke wereld leek lange tijd ver verwijderd van de wereld van de natuurvolkeren. Toch waren we de laatste jaren getuige van een groeiende groep zakenmensen die deelnamen aan ceremonies die hun voorouders ook ooit bezochten. Bijeenkomsten die in het teken stonden van de binding met de natuur. Dit leek op het oog weinig ‘zakelijk’ maar niets is minder waar. Het was kennelijk een voorbereiding op deze tijd van vernieuwing. Een tijd waarin werelden samenvallen.

Het bekende virus heeft de hele zakenwereld op zijn plek in de natuurlijke ordening gezet.

We zijn ondanks al ons menselijk vernuft simpelweg platgelegd door een onooglijk parasietje . Ons rest gepaste nederigheid en als we de volgende klap willen voorkomen, enige zelfreflectie. Laten we beginnen met een heel eenvoudige conclusie die we nu toch echt mogen trekken:


'HET BEDRIJFSLEVEN IS ONDERDEEL VAN DE NATUUR!'


Zowel de manager als de sjamaan zijn onderdeel van de natuur en hebben te maken met de magie die deze natuur voortbrengt. De manier waarop met deze magie wordt omgegaan verschilt echter en dat is interessant want beide 'werelden' leven in ons en beiden zijn nodig om vitaal door deze crisis heen te komen.


We zijn allemaal bekend met de manager in ons die er is om de uitdagingen van de natuur te overleven. Deze kracht die ook wel 'ego' genoemd wordt is gegrond in een mentaliteit die gaat over 'in de hand houden', 'controleren', 'doelen stellen' en 'meetbaar maken'. Voor het controleren van de pandemie hebben we de methodische managementbenadering keihard nodig. Leve de wetenschap, leve de meetbaarheid, leve de controle en leve het ego. Het gaat ons vast lukken en met een beetje naïviteit geloven we over twee jaar dat we de natuur op haar plek gezet hebben en dat we weer op de oude wijze verder kunnen.


Gelukkig hebben we ook allemaal een sjamaan in ons die bereid is om naar de boodschappen van de natuur te luisteren. Deze kracht die ook wel 'ziel' genoemd wordt is gegrond in een diep weten dat alles verbonden is en samenhangt. De sjamaan ziet de verschijnselen in de natuur als een heldere spiegel die je moet benutten om jezelf te verdiepen. Een virus als Corona is een reflectie van ons eigen parasitaire gedrag en een manier om de natuurlijke balans te herstellen. Een sjamanistisch perspectief gaat over 'luisteren', 'reflecteren', 'meebewegen'. Het gaat over voortdurende vernieuwing. De oorspronkelijke betekenis van het woord 'natuur' is namelijk 'dat wat geboren gaat worden'.


We hebben geen idee wat er geboren wordt uit deze pandemie. De kans is groot dat er in ieder geval een manager in ons opstaat die probeert het 'natuurgeweld' zo snel mogelijk in te dammen om de schade te beperken. De onvermijdelijke reflex van ons ego dat wil overleven en dat daarvoor alles zoveel mogelijk bij het oude wil terugbrengen. Dat 'overleven' een slim plan is, daar kunnen we het snel over eens zijn. Dat we echter alles in de oude staat zouden moeten terugbrengen is een ego-reflex die niets te maken heeft met overleven. Dat is namelijk de behoefte van de mens om het comfort van de 'bekende oude wereld' op te zoeken.


Wij vertrouwen erop dat er voldoende leiders zijn die de sjamaan in zichzelf zo ver ontwikkeld hebben dat ze in staat zijn om de reflexen van hun ego te pareren en gewoon doorgaan met de gevraagde vernieuwingsslag. Vernieuwing is nooit comfortabel, het gaat namelijk altijd gepaard met het loslaten van de oude wereld. De sjamaan in ons is vertrouwd met dit proces van loslaten en is bereid oude zekerheden te laten gaan. Als we alleen op het been van de manager blijven hinken dan zal de natuur ons dwingen om het andere been bij te trekken voor de broodnodige balans die nodig is voor een stap voorwaarts.


SELF ASSESSMENT


Via een eenvoudig self-assessment kan je onderzoeken hoe het staat met deze balans in jouzelf. We hebben nu een paar weken van radicale verandering achter de rug. Waar is jouw aandacht naar uitgegaan?


- naar het redden van de resultaten van mijn organisatie....manager

- naar het profiteren van de nieuwe kansen die de crisis biedt...manager

- naar het vinden van nieuwe business modellen die toekomstbestendig zijn...manager

- naar het rust brengen in de tent...manager

- naar het benutten van de crisis voor eerder geplande reorganisaties...manager

- naar het inrichten van de anderhalve meter economie...manager

- naar het zorgen maken over mijn verdienmodel...manager

- naar het anticiperen op toekomstscenario's...manager


- naar het toelaten van de stilte in mijn leven...sjamaan

- naar de vraag 'wat wordt hier werkelijk gevraagd van mij en mijn organisatie?' ...sjamaan

- naar het erkennen van de onzekerheid, de verwarring en de angst...sjamaan

- naar het verwonderen over en het buigen voor de kracht van de natuur...sjamaan

- naar de vraag 'wat heeft dit virus mij te zeggen over mijzelf?' ...sjamaan

- naar het verdiepen van vertrouwen in het leven...sjamaan

- naar de bereidheid om verworven 'zekerheden' los te laten...sjamaan

- naar het aanwezig zijn in het 'nu'...sjamaan

Je kan eenvoudig zien welk been je het sterkst ontwikkeld hebt en waar je aandacht aan mag geven om de juiste balans te vinden voor die stap voorwaarts. We hebben toch echt beide benen nodig. De manager is ons vermogen om te antwoorden op de natuur, de sjamaan is ons vermogen om te luisteren naar de natuur. Het is tijd voor een 'echt' gesprek met datgene in ons dat geboren wil worden.In the Heart of Change is gids bij vernieuwing. Wij zijn management-consultant in het bedrijfsleven en begeleider van sjamanistische ceremonies. Wij bieden onorthodoxe begeleiding om managers te ondersteunen bij de uitdagingen van deze tijd.


Www.intheheartofchange.com


172 keer bekeken

Johan van Hasseltkade 225A

1032 LP Amsterdam

hallo@intheheartofchange.com

Telefoon particulier: Jayma Loos 06 37383475

  • White Facebook Icon
  • LinkedIn - White Circle

© 2020 In the heart of change