top of page

Mentale hygiene: 5 regels


We weten nu via het RIVM hoe ons te wapenen tegen de fysieke kant van de Corona besmetting. Het virus deelt echter naast fysieke klappen ook mentale dreunen uit. Voor je het weet is je eigen autonome wereld overgenomen door collectieve paniek en drama en heb je een ‘shitload’ aan toiletpapier in huis. Deze mentale besmetting is te stoppen als wij ons allemaal strikt aan de volgende regels houden:

1. Vertrouw; blijf minstens 150 m weg van paniek, complottheorieën en angst.

Een havenarbeider heeft me ooit met een simpele metafoor uitgelegd hoe energie werkt.

Hij zei met een rollend Rotterdams accent 'je hebt twee emmers met verf, een witte en

een zwarte. Wat gebeurt er als je een druppel wit in de zwarte drupt? ...niets. Maar wat

gebeurt er als je een lullig zwart druppeltje in de witte emmer drupt? Hoe eenvoudig wil

je het hebben? Zorg dat jij niet bij de zwarte druppels hoort.

2. Kalmeer; vertel je ego dat het niet persoonlijk is.

Ons ego heeft er belang bij om van deze crisis een persoonlijk drama te maken. Bij drama

horen slachtoffers maar ook helden. Dit is allesbehalve persoonlijk. We zitten met zeven

miljard mensen in hetzelfde schuitje. Zodra je merkt dat je ego op zoek is naar drama en

er iets persoonlijks van maakt help je jezelf en de ander het best door het te neutraliseren.

We are all in this together!

3. Gebruik de kracht van eenheid; pareer splitsende energie.

Vanochtend kwamen twee vrachtwagenchauffeurs al niesend en kuchend mijn nieuwe

keuken uitladen. Met het openen van de klep van de vrachtwagen zette ze hun eigen klep

open om een heleboel ongenoegen te spuien. Het mikpunt was Rutte en de 'hoge heren'

in Den Haag, het kernpunt was dat we allemaal genaaid werden door de regering. Hoewel

de neiging bestond om het te laten gaan heb ik direct ingegrepen en gezegd dat we nu

allemaal gebaat zijn bij solidariteit en dat de regering ónze regering is. Ik heb niet de

populariteitsprijs gewonnen bij de heren maar ik heb ook geen splitsende energie

toegelaten.

4. Wees dankbaar; dankbaar zijn versterkt je immuunsysteem significant.

Er zijn ontelbare onderzoeken over de positieve effecten van dankbaarheid. Het versterkt

positieve gevoelens, het bekrachtigd je hormoonsysteem en het versterkt je

immuunsysteem. Schrijf twee weken lang iedere dag op waarvoor je dankbaar bent en je

hebt 8 maanden een blijvend positief effect op je lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Doe een dankbaarheid ceremonie met je familieleden, juist nu. Brandt wat salie of

geurpapier en spreek uit waar je dankbaar voor bent. Als je op gang geholpen wil worden

dan lees je een paar bladzijden uit ons boekje 'voor alles dankbaar'.

5. Lach en leef; hou je frequentie hoog en levend.

Een angstige depressieve collectieve energie kan heel heftig jouw eigen systeem

binnen dringen en in een lagere frequentie brengen. Er wordt een zekere

onverstoorbaarheid van ons allemaal gevraagd die ervoor zorgt dat we onze eigen

frequentie hoog houden. Van oudsher hebben we daarvoor de lach en de humor tot onze

beschikking. Ik wil jullie bij voorbaat bedanken voor de humor die uit deze situatie

geboren wordt.


Corona behoort tot de wereld van de ‘fenomenen’, het komt, het blijft een tijd en dan is het weer weg. Het is tijdelijk dus grijp je kans om deze ervaring op te doen en ervan te leren.

169 weergaven0 opmerkingen
bottom of page