top of page

DE KRACHT VAN

 

                                ELEMENT

Reizen in je eigen natuur

     In je element zijn 

Herinneren waar het om gaat 

ELEMENT

Dit traject gaat over jouw natuurlijke kracht. In vier tweedaagse sessies wordt je in al je elementen gebracht. Element vraagt een zekere moed omdat het werelden opent waarin totaal nieuwe perspectieven worden bezocht. Element is voor iedereen een markeringspunt in de eigen ontwikkeling. Je opent vermogens waarvan je wist dat ze bestonden maar waar je nog geen toegang toe had. Element is ‘radicaal’, het gaat tot in je wortels.

 

Wij zijn toegewijd aan jouw ontwikkeling omdat deze gaat over jouw natuur. De letterlijke betekenis van ‘natuur’ is; ‘dat wat geboren gaat worden’. Een mens die zichzelf ontmoet en ontdoet van alle opgelegde patronen is prachtig. Onze begeleiding is zorgvuldig en confronterend en past bij mensen in transformatie.  

 

REIS DOOR DE ELEMENTEN

 

Sessie 1 Vuur en droom: De kracht van ‘eenheid’. Wat gebeurt er als je de analytische afstand die hoort bij de ‘beschouwer’ loslaat? Wat levert het jou en de ander op als je gaat zien dat iedere vriend, partner, werkrelatie iets in jezelf vertegenwoordigt? In een vuur sessie  van twee dagen wordt aan de hand van dromen geïllustreerd hoe dit spiegelprincipe werkt. Je leert vanuit een nieuw perspectief kijken naar je dagelijks leven.

 

Sessie 2 Lucht en schaduw: We dragen allemaal voorouderlijke energetische belastingen mee. Dit Element van lucht staat in het teken van het vrijmaken/ doorblazen van blokkades die door de generaties zijn doorgegeven.  Met de skully methode gaan we als groep deze poort door om vrij te maken wat vrijgemaakt kan en mag worden. Skully is een diepe inkijk in de bekrachtigende en saboterende werking van voorouder energie. Een diepe erkenning en bewustwording van al het licht en het donker van de voorouderlijn, wat neem jij mee en wat is niet van jou?
 

Sessie 3 Water en plant: ‘De kracht van niet-doen’. Ons ego wil actief zijn, het wil ‘doorbreken’, ‘bereiken’, ‘loslaten’ en nog veel meer. Wat gebeurt er als jij je activiteit loslaat en ervan uitgaat dat je in essentie niet nodig bent? Voor velen van ons is dat een onaanvaardbare positie die direct verzet oproept. Toch is het juist vanuit deze plek dat je de werkelijke waarde van jezelf gaat zien. In een tweedaagse ceremonie wordt sjamanistisch gereisd met plantenmeesters. Je herinnert je de kracht van overgave.

 

Sessie 4 Aarde en dier: ’De kracht van niet weten’. Wat gebeurt er als jij je kennis en weten loslaat en gaat koersen op een groot wetend veld? Voor een mens is dat een grote stap die om overgave vraagt. Dieren zijn er meester in en kunnen ons helpen herinneren hoe het oerprincipe van niet-weten werkt. Je gaat ervaren hoe paarden vanuit hun intuïtie heel precies kunnen ingrijpen in menselijke processen. Je leert om dit ‘wetende veld’ in jouw eigen leven te herkennen. Deze sessie wordt begeleid samen met Rubi van Vianen.

Integratiedagen: Ether en integratie

Het mag duidelijk zijn dat Element geen doorsnee traject is voor mensen die spiritueel een uitdaging zoeken. Element is geschikt voor diegenen die bereid zijn om zichzelf en hun rol diepgaand te onderzoeken. Voor mensen die dit aandurven is het een transformerende ervaring die zorgvuldig begeleid wordt. Na iedere tweedaagse element sessie is er een integratie dag. Op deze dagen wordt gericht aandacht gegeven aan het integreren van je ervaringen.

 

 

Sven Goedbloed & Sara Hermanides

 

Wij begeleiden professionals en bedrijven in vernieuwingstrajecten. Wij doen dat via methodieken die een opening bieden naar nieuwe werelden en nieuwe perspectieven. In deze tijd groeit het bewustzijn van de mens exponentieel. We worden ons steeds meer bewust van de grote tegenstellingen in de wereld die niets anders zijn dan een reflectie van onze eigen innerlijke strijd. Tegelijkertijd worden buiten het zicht van de massa nieuwe vermogens en inzichten geboren die de mens van de toekomst vormen. Deze tijd vraagt bewustzijn van een ander niveau. We staan graag ten dienste van dit bewustzijn.

Element traject 2023

 • 19/20 januari 2023: Vuur en droom 

 • 9 februari 2023: Integratie sessie 

 • 9/10 maart 2023: Lucht en voorouderwerk

 • 30 maart 2023: Integratie sessie

 • 24/25/26 april 2023: Water en plantmeesters 

 • 17 mei 2023: Integratie sessie 

 • 15/16 juni 2023: Aarde en dier

 • 5 juli 2023: Integratie sessie

 • 6 juli 2023: Afsluiting
   

Prijs: 5720,— (excl. BTW) gespreide betaling is mogelijk

Locatie: Op een prachtige plek in Putten

bottom of page