Weet je wat jij moet doen...'je moet je  verstand gebruiken'. Hoe vaak hebben we dit advies gegeven of ontvangen? Heel vaak want we leven in het tijdperk van de ratio. De ver-stand is verheven tot de belangrijkste stand en dat is precies de oorzaak van alle problemen die we nu wereldwijd ontmoeten. Afstand van de aarde, afstand van de ander, afstand van onszelf. In bedrijven uit zich dit in vervreemding van de kerntaak, afstand tot de klant en afstand tot de eigen missie. Het verstand is prachtig maar beperkt. Er is een totaal andere stand die de kracht van onze analyse in balans houdt. Laten we dat de 'dichtbij stand' noemen. Dichtbij jezelf, de ander en de aarde. Die stand wordt ook wel 'reflectie' genoemd. De vergeten kunst om dat wat zich buiten je afspeelt als een spiegel van jezelf te zien. Het is niet voor niets dat mystici door de eeuwen heen het natuurprincipe 'zo buiten zo binnen' praktiseerden. Het wordt tijd dat we leren de ver-stand op precies nul te zetten dan ontstaat vanzelf de blik op oneindig.

Comment