RAVEN MAGIE

Comment

RAVEN MAGIE

Iedereen die schrijft, zingt, schildert en danst kent de momenten waarop alles als 'vanzelf' gebeurt, moeiteloos en magisch. Ons boek 'voor alles dankbaar' is vanuit deze flow tot stand gekomen. Het heeft ons geen moeite gekost, het heeft zichzelf in de wereld gezet. We zijn heel dankbaar dat de essentie van ons werk zo precies en liefdevol in woord en beeld is uitgedrukt. We stonden erbij en we keken ernaar. Dat is het gevoel als iets uit inspiratie geboren wordt.

We gunnen iedereen die staat van zijn waarin alles 'gegeven wordt', de werkelijke magie van het leven. Na het verlies van ons kindje 'Raven' door een miskraam zijn we op een wonderlijke reis meegenomen die ons onvoorstelbaar veel gebracht heeft. De gidsen op deze reis waren de raaf en de adelaar. Dit avontuur was zo magisch dat het bijna ongeloofwaardig is. Als het leven haar wonder toont word je vanzelf ademloos van verbazing. Het resultaat is een eenvoudig boek dat een poort is naar de magische kant van de realiteit. Vanaf 14 Juli verkrijgbaar via onze site!

Get Real, Life's a miracle

Sven en Sara

  

 

Comment

WETENSCHAP ONTDEKT 'SUPER' MEDICIJN

Comment

WETENSCHAP ONTDEKT 'SUPER' MEDICIJN

Er is een 'medicijn' waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het zorgt dat je betere beslissingen neemt, dat je meer geduld krijgt, dat je reacties verbeteren, dat je mentaal weerbaarder wordt, dat helpt bij depressies, agressieaanvallen, slapeloosheid en obesitas. Een remedie die op  alle gebieden het geluk blijvend bevordert. Dit medicijn is door vele grote wetenschappelijke instituten grondig onderzocht en heeft geen bijwerkingen behalve zeer positieve. Over dit medicijn zegt Dr. P. Murali Doraiswamy, hoofd van de afdeling biologische psychologie aan de Duke University Medical Center (VS) “Als dankbaarheid een medicijn zou zijn, dan zou het ’s werelds best verkopende product zijn dat goed is voor elk orgaan in ons lichaam”

Ons welbevinden is binnen handbereik. Vanaf 14 Juli is ons eenvoudige boek 'Voor alles dankbaar' te verkrijgen. In dit boek vind je de tekst van een dankzegging die oeroud is en nog steeds springlevend. Wij hebben het geschreven om het meest krachtige en natuurlijke medicijn voor iedereen beschikbaar te maken.  

'Get Real, Life's a miracle' 

Sven en Sara

Comment

SINT EN PIET...EEN DIABOLISCHE SPIEGEL

Comment

SINT EN PIET...EEN DIABOLISCHE SPIEGEL

Ieder jaar als de spreeuwen Nederland verlaten komt met de stoomboot een eeuwenoud misverstand aangevaren. Dat wat ooit een kinderspel was wordt een ware oorlog tussen volwassen mensen die elkaar met de roe proberen te raken en die ‘begrip’ proberen af te dwingen bij elkaar.

Een deel van Nederland haalt smalend de schouders op en voelt zich ver verheven boven dit conflict. Toch is deze discussie zeer wezenlijk als we de bereidheid vinden om onder het turbulente oppervlak te kijken naar de diepte van de ‘ruzie’. Waar gaat het werkelijk om? Waarom worden we er zo moe van? Waarom gaan we door tot het bittere eind?

Het illustere tweetal staat symbool voor iets dat ons kennelijk ten diepste raakt, maar wat is dat? Je hoeft geen symbooldeskundige te zijn om te zien dat er een katholieke witte goedheiligman hoog op het paard geheven is die een zwarte heidense belhamel als knecht heeft. Omdat die gast met de mijter zijn hoge voorname positie heeft kan die kleine ondergeschikte grappenmaker zijn rol spelen. Samen spelen ze het spel van ‘heilig’ en ‘heidens’, ‘serieus’ en ‘grappig’, ‘goed’ en ‘kwaad’. Ze zijn de Yin en Yang van Nederland, het symbool van de polariteit. Ze doen hun werk extreem goed gezien de polariserende werking die van hun verschijning uitgaat.

De blanke meester en zijn zwarte slaaf zijn twee kanten van wat ook wel de ‘diabolo’ genoemd kan worden. Letterlijk vertaald betekent diabolo ‘uiteenwerpen’ en de diabolo staat ook wel bekend als de ‘duivel’, de kracht in de mens die splitsend werkt en die we naar buiten projecteren. Als mens hebben we deze kracht in ons en projecteren we die al millennia naar buiten in verschillende vormen variërend van discussie tot gevecht tot kernoorlog. Met deze discussie is er niets nieuws onder de zon, het wordt hoogstens zichtbaar hoe we allemaal gevangen zijn in de polariteit.

Sint en Piet staan symbool voor het ‘programma’ in ons dat steeds weer zorgt voor tegenstelling. Het is heel relevant dat deze onbewuste kracht in het licht gezet wordt en de discussie zal net zo lang doorgaan tot we doorhebben dat we het de hele tijd over onszelf hebben en het bij de ander zoeken. Dat is dodelijk vermoeiend en we weten stiekem dat het totaal zinloos is.

Wat komt er tevoorschijn als je de Sint en Piet discussie ziet als een reflectie van jezelf? Wat gebeurt er als je de diabolo bij de horens pakt niet buiten jezelf maar in jezelf? Ook ik heb mijn ‘patroon’-heilige hoog op het witte paard geheven. Mijn patronen en tradities zijn heilig voor mijzelf en die laat ik niet zomaar even los. Ook ik ben ‘slaaf’ van de polariteit die ik zelf creëer. Daar waar ik bijvoorbeeld hoog op mijn schimmel gezeten neerbuigend neerkijk op mensen die zich ‘verlagen’ in de discussie over Piet ben ik per direct gevangen in de tegenstelling ‘intelligent’/‘volwassen’  en ‘dom’/’kinderachtig’. Ik lijk verheven te zijn boven de discussie maar ik zit er net zo diep in zonder het mijzelf te beseffen.

Sint en Piet zijn een prachtige spiegel voor wie durft te reflecteren. Ze zijn als symbool bijna niet te overtreffen behalve dan door Sint en ‘Krampusch’ de Oostenrijkse variant van Piet die als een demonische duivel wordt afgebeeld. Eigenlijk zouden Sint en Piet allebei afgebeeld mogen worden met hoorntjes en een staart. Ze zijn beide kanten van de diabolo en ze hebben elkaar nodig om hun splitsende spel te spelen. De ‘heilige’ en de ‘heiden’, het ‘goed’ en het ‘stout’, het ‘wit’ en het ‘zwart’, twee gezichten van hetzelfde. Hoe meer energie we steken in het overtuigen van elkaar en ons in onze posities ingraven hoe meer we laten zien dat we slaaf zijn van de polariteit en ook meester (want we creëren die zelf). De oplossing van de ‘pietendiscussie’ ligt niet bij het begrip van de ander maar bij het inzicht in jezelf.

Sint en Piet houden ons ieder jaar weer een heldere spiegel voor. Wie goed kijkt ziet op de lijst van de spiegel een eeuwenoude kinderlijke wijsheid gegrafeerd…’wat je zegt ben je zelf!’.

 

 

 

Comment

Ben jij in je element?

Comment

Ben jij in je element?

'Het is aardig van je dat je dat vraagt. Nee ik voel me een beetje verwaterd. Ik zou wel grondig aan de slag willen met mijzelf maar ik mis het heilige vuur. Ik ben bovendien wars van dat etherische gedoe en die luchtfietserij'. 

Zonder het te weten zijn we volledig thuis in het elementaire systeem. We kennen de elementen water, vuur, aarde, lucht en ether stiekem heel goed. Dat is niet vreemd want onze voorouders hadden ver voor de grote godsdiensten al weet van deze natuurkrachten en riepen ze aan in ceremonie om het leven te danken en om heling te activeren. Zij hebben dit 'model' doorgegeven aan de generaties die volgden. Het elementair systeem is heel oud. Lang voor de Grieken met dit model de basis legden voor onze geneeskunst was het al onderdeel van het menselijk systeem.   

Dit 'model' is eigenlijk een gebed waarin alle frequenties van het leven gedankt worden.

Het element aarde staat voor alle fysieke vormen inclusief ons eigen lichaam. De dieren, de bergen, de bomen maar ook de I-pads en de auto's. Het domein van de materie. Het element water staat voor de regens, de oceanen en de rivieren maar ook voor de hele stroom van ervaringen, gevoelens en emoties. Het domein van de ervaring en de verbinding. Het element lucht staat voor de wind en onze ademhaling maar ook voor al onze gedachten en overtuigingen. Het domein van het mentale. Het element vuur staat voor alle intensiteit, wilskracht, passie en verlangen. Het domein van het energetische. Het meest ongrijpbare element is ether dat staat voor de verbinding tussen alles, de ruimte waarin alle bewegingen plaatsvinden. Het domein van het spirituele.

Die voorouders van ons die waren zo primitief nog niet. Ze hadden een compleet model van de realiteit dat nog steeds actueel is. Als alle elementen uit dit model een natuurlijke balans vinden dan gebeurt er iets magisch. Je bent open voor inspiratie (lucht), je bent gepassioneerd (vuur), je bent geaard (aarde) en je bent in 'flow' (water). Je hebt er zin in omdat het zin heeft (ether). Dat is wanneer je weet dat je echt in je element bent.

Comment

POOLREIZIGER

1 Comment

POOLREIZIGER

Ha poolreiziger,

Je bevindt je in een zeer exclusief gezelschap van om en nabij zeven miljard zielen die een reis maken door de polariteit. We zijn zo gewend aan dit grote electro-magnetische veld dat we er nauwelijks acht op slaan maar ons hele leven wordt erdoor bepaald. Net als je smartphone, je televisie, je magnetron en je blender ben ook jij onderdeel van het spel tussen 'plus' en 'min'. De Engelsen zeggen 'the fish is the last to discover water'. Wij zijn de laatsten die ontdekken dat we magnetisch zijn. 

In de lust en de liefde merken we er wel iets van. We worden 'aangetrokken' door de een en de ander vinden we 'afstotelijk'. Puur magnetisme. We kennen uit eigen ervaring de basiswet 'opposites attract'. Dat zegt zoveel als dat we worden aangetrokken door diegenen die iets 'anders' hebben, iets dat ons aanvult, iets bijzonders. We zijn minder bekend met 'de wet van de tegenpolen'. Als mensen echt op elkaar afstoten dan zeggen we 'dat zijn tegenpolen'. Iedereen weet dat polen van dezelfde soort elkaar afstoten.

Het is geen toevallig foutje dat dit gezegde in onze taal is gekomen. We hebben een hartgrondige hekel aan het idee dat diegene op wie we afstoten in essentie precies hetzelfde is als wij. We zijn niet te beroerd om de basiswetten van de fysica totaal te verdraaien als ons dat uitkomt. Goed geprobeerd maar...laten we de wetenschap eer aandoen. We zijn op een dieper niveau gewoon precies hetzelfde als degenen op wie we afknappen. Het vraagt drie keer slikken en ietsje dieper in jezelf kijken om te zien dat je de ander wegduwt omdat die precies hetzelfde geweld op zichzelf toepast als jij op jezelf. Die spiegel vinden we niet zo fraai en daarom draaien we een natuurwet maar liefst 180 graden de andere kant op. Het is een kunde om natuurwetten op jezelf toe te passen. Natuurkunde.

 

1 Comment

PREEK VAN DE WEEK: KAIN EN ABEL

1 Comment

PREEK VAN DE WEEK: KAIN EN ABEL

Het is zondag en dat is de minst geschikte dag voor een blog. Het is wel bij uitstek de dag voor een stevige preek over hel en verdoemenis en de zondige mens. Ik heb iets teveel zonden begaan om anderen te mogen beleren dus ik hou het op deze 'dag des Heeren' maar bij het in herinnering brengen van een heel oud verhaal dat volgens mij nog steeds geschikt is voor consumptie.

In het oude testament staat het verhaal van Kain en Abel. Kinderen van Adam en Eva. Het gaat volgens deze bron om de eerste mensen en hoe die hun innerlijke conflicten oplosten. In een notendop komt het verhaal erop neer dat beide broers op een mooie dag een dankoffer brengen aan God 'de vader'. Kain ziet hoe zijn offervuurtje doodslaat en dooft en hoe het vuur van zijn broer Abel vrolijk flakkert en dankbaar door het universum wordt ontvangen. Dit is aanleiding voor diepe jaloezie en uiteindelijk voor broedermoord. 

Een oerverhaal over het onvermogen van de mens om te reflecteren. Kain is jaloers op zijn broer, teleurgesteld in de grote vader en heeft grote problemen met zichzelf. Zijn oplossing...moord. Je kan hier van alles van vinden maar het is een grondige oplossing van een innerlijke spanning. De problemen met het 'zelf' worden naar buiten geprojecteerd en daar uitgevochten. 

Laten we eerlijk zijn, zoveel hebben we niet geleerd in al die tijd. We staan met verbazing te kijken hoe 'de geschiedenis zich herhaalt'. Steeds weer horen we onszelf zeggen 'ja maar...JIJ'. De oplossing ligt echter niet bij de ander. Niet bij 'de radicale moslims', niet bij 'de Amerikanen en Trump', niet bij 'het management', niet bij 'de maatschappij', niet bij jou maar bij MIJ!   

De rest is projectie en het steeds weer herhalen van een oervervelend 'programma' dat diep in ons menselijke DNA verborgen is. Laten we de Kain en de Abel in ons bedanken voor bewezen diensten. Het is tijd voor iets anders. Amen!

1 Comment

ALS JE HET OVER DE DUIVEL HEBT

Comment

ALS JE HET OVER DE DUIVEL HEBT

Wat ik van roddelaars vind? Dat ze zielig bezig zijn. Dat ze zich beter met hun eigen zaken kunnen bemoeien. Het heeft zo weinig zin om je energie zo negatief te richten. Dan heb je dus kennelijk niets anders te doen dan met je collega's anderen het leven zuur te maken. Nee ik roddel niet, als anderen dat doen dan moeten ze dat zelf weten maar ik heb er een hekel aan. Fijn dat jullie er ook zo over denken. Weet je wat ik denk? Veel roddelaars zijn gewoon onzeker en onbewust. Ze zetten zich af tegen anderen omdat ze zelf geen eigenwaarde hebben. De meeste roddelaars schijnen vroeger op school wel eens gepest te zijn en reageren dat af op anderen.  

Heerlijk dat roddelen over roddelaars. Ik zeg altijd maar zo; 'als ik het over de duivel heb dan sta ik op mijn staart!'........

Reflecteren kan je leren. 

 

 

 

 

 

 

Comment

Opleiden of Afleiden?

Comment

Opleiden of Afleiden?

Daar sta je dan...de wind beukt in je gezicht. Je hoort het sonore ronken van de vliegtuigmotoren. Je kijkt naar beneden en ziet de diepte. Dan is na een intense opleiding nu eindelijk het moment gekomen. Kramp in je maag. Je gaat de sprong wagen. Je gaat het doen. Je bent echt van plan het te doen. Je vindt echt van jezelf dat je het nu echt moet doen. Je neemt een ferme stap terug en............je besluit nog een opleiding te volgen tot je echt zeker van je zaak bent. 

Dit voorbeeld lijkt overdreven maar is typerend voor de wereld van training, opleiding en bewuste groei. Voor de meeste mensen is opleiding en ontwikkeling een vlucht weg van verantwoordelijkheid. We willen dolgraag bewust WORDEN maar lopen weg voor bewust ZIJN. Dat is namelijk die stap vooruit die je echt in beweging brengt. De stap die bijna iedereen probeert te vermijden.   

Trainers, opleiders, goeroe's en consultants zijn gericht op bewust wording. Er is een industrie gebouwd op dat wat je nog niet bent maar wel kan worden. Mooie beloftes maar ook de perfecte afleiding van de stap die je nu te zetten hebt. Laat je niet afleiden door opleiden!   

 

Comment

VERSTAND OP NUL

Comment

VERSTAND OP NUL

Weet je wat jij moet doen...'je moet je  verstand gebruiken'. Hoe vaak hebben we dit advies gegeven of ontvangen? Heel vaak want we leven in het tijdperk van de ratio. De ver-stand is verheven tot de belangrijkste stand en dat is precies de oorzaak van alle problemen die we nu wereldwijd ontmoeten. Afstand van de aarde, afstand van de ander, afstand van onszelf. In bedrijven uit zich dit in vervreemding van de kerntaak, afstand tot de klant en afstand tot de eigen missie. Het verstand is prachtig maar beperkt. Er is een totaal andere stand die de kracht van onze analyse in balans houdt. Laten we dat de 'dichtbij stand' noemen. Dichtbij jezelf, de ander en de aarde. Die stand wordt ook wel 'reflectie' genoemd. De vergeten kunst om dat wat zich buiten je afspeelt als een spiegel van jezelf te zien. Het is niet voor niets dat mystici door de eeuwen heen het natuurprincipe 'zo buiten zo binnen' praktiseerden. Het wordt tijd dat we leren de ver-stand op precies nul te zetten dan ontstaat vanzelf de blik op oneindig.

Comment

Het vuur gaat aan!

Comment

Het vuur gaat aan!

Ha hallo,

Hierbij steken we het virtuele vuur aan en nodigen we je uit om aan te schuiven. In onze ceremonies en bijeenkomsten gebruiken wij de kracht van dit oerelement om het oude te bedanken en het nieuwe welkom te heten. Vuur gaat over vernieuwing. Wij bedanken hierbij alle klanten, leraren, collega’s en alle methodieken die ons gebracht hebben tot waar we nu zijn. We hebben heel veel te danken aan de inzichten vanuit de psychologie, de bedrijfskunde en de technieken van verandermanagement. Vanuit respect voor deze hele wereld aan kennis en ervaring nodigen we alle nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling uit. De wijsheid van dromen, dieren, planten en mensen in ceremonie. Wij willen ervoor zorgen dat snel bekend wordt hoe relevant deze ingangen naar eigen wijsheid zijn voor mensen en bedrijven van deze tijd.

Noun-productions heeft deze site vormgegeven. Dankjewel Sandra en Martijn voor de plezierige samenwerking.

Sven en Sara   

Comment