OPLEIDEN OF AFLEIDEN?

 Veel organisaties hebben de vraag 'hoe maken we ons opleidingen aanbod relevant en overzichtelijk? Laten we eerlijk zijn, de meeste opleidingen die worden aangeboden hebben weinig zin. Sterker nog...de meeste opleidingen zijn een excuus voor mensen om niet te doen wat ze zouden moeten doen.... verantwoording nemen voor een relevante bijdrage.

 

L&D Challenge                Een heldere spiegel voor opleidingen

In the heart of change biedt uw organisatie een confronterende spiegel via de L&D challenge dag. Op deze dag wordt uw opleidingenaanbod en uw opleidingsfilosofie op scherp gezet met een aantal relevante stake holders uit uw organisatie. Aan het eind van dit snelkook proces heeft u zelf de bomen gekapt en het bospad zichtbaar gemaakt.    

Voor de helderheid...wij hebben geen belang bij opleidingen. Wij zijn hier om wakker te maken niet om op te leiden. Wij bieden een heldere spiegel waarin uw opleidingsfilosofie en aanbod in korte tijd een krachtige impuls krijgt. Daarna zijn wij weg en zult u ons niet zien verschijnen in trainingen en opleidingen binnen uw organisatie. We laten u achter met een visie op opleidingen die aansluit bij de kern van de organisatie en de passie voor menselijke groei.