Deze tijd vraagt om begeleiders met diepgang. Mensen die de vernieuwing zelf aangaan en daarmee een gids kunnen zijn voor anderen die echt in beweging komen. Wij bieden intensives en jaartrajecten voor begeleiders en consultants die anderen in vernieuwing willen gidsen. 

Earth++fire++water++air+by+Joffi.jpg

 

ELEMENT   

Van begeleider naar gids

Dit jaartraject is een bijzondere reis voor professionals die hun begeleidende rol   diepgang willen geven. Als consultant, arts, coach, manager of trainer ben je bekwaam in het begeleiden van anderen vanuit je expertise. Je beschikt over kennis en vaardigheid die van waarde is voor anderen. Sommige professionals ervaren in hun ontwikkeling een omslagpunt. Hun werk vraagt om verdieping op een niveau dat niet te maken heeft met kennis of vaardigheid. Ze voelen behoefte om een andere dimensie toe te voegen aan hun begeleidende rol. Voor deze professionals biedt In the heart of Change het jaartraject ‘Element’ aan. Dit traject is een intensieve reis die een completere begeleider van je maakt. In vier tweedaagse sessies wordt je in al je elementen gebracht. Element vraagt een zekere moed omdat het werelden opent waarin totaal nieuwe perspectieven worden bezocht.

Sessie 1 Vuur en droom: De kracht van ‘eenheid’. Wat gebeurt er als je de professionele afstand die hoort bij de ‘buitenstaander’ loslaat? Wat levert het jou en de ander op als je gaat zien dat iedere client, klant medewerker iets in jezelf vertegenwoordigt? In een vuur sessievan twee dagen wordt aan de hand van dromen geïllustreerd hoe dit spiegelprincipe werkt. Je leert vanuit een nieuw perspectief kijken naar je rol als begeleider. 

Sessie 2 Aarde en dier: ’De kracht van niet weten’. Wat gebeurt er als jij je kennis en weten loslaat en gaat koersen op een groot wetend veld? Voor een mens is dat een grote stap die om overgave vraagt. Dieren zijn er meester in en kunnen ons helpen herinneren hoe het oerprincipe van niet-weten werkt. Je gaat ervaren hoe paarden vanuit hun intuïtie heel precies kunnen ingrijpen in menselijke processen. Je leert om dit ‘wetende veld’ in jouw werk te benutten. Deze sessie wordt begeleid samen met Coby van Beets van der Hoeff van Kifungo

Sessie 3 Water en plant: ‘De kracht van niet-doen’. Veel begeleiders zijn geneigd om veel voor hun cliënten te ‘doen’. Wat gebeurt er als jij je activiteit loslaat en ervan uitgaat dat je in essentie niet nodig bent? Voor veel professionals is dat een onaanvaardbare positie die direct verzet oproept. Toch is het juist vanuit deze plek dat je de werkelijke waarde van jouw inbreng gaat zien. In een tweedaagse ceremonie wordt sjamanistisch gereisd. Je herinnert je de kracht van overgave.

Sessie 4 Lucht en schaduw: ‘De kracht van de tegenstander’. Wat gebeurt er als jij jouw eigen innerlijke tegenstander serieus neemt? Er wordt gewerkt met een structuur die ‘schaduwparel’ heet. Iedere begeleider die deze duik in de eigen schaduw aandurft zal vanaf dat moment de eigen aanpak van begeleiden gegarandeerd veranderen. Deze tweedaagse is alles behalve ‘luchtig’. De sessie is zeer zinvol voor begeleiders die willen voorkomen dat hun onbewuste schaduwkant een rol blijft spelen in hun begeleiding. Je leert je eigen innerlijke ‘satan’ oftewel je ‘tegenstander’ kennen en respecteren.

Integratiedagen: Ether en integratie

Het mag duidelijk zijn dat Element geen doorsnee traject is voor gangbare begeleiders. Element is geschikt voor professionals die bereid zijn om zichzelf en hun rol diepgaand te onderzoeken. Voor diegenen die dit aandurven is het een transformerende ervaring die zorgvuldig begeleid wordt. Na iedere tweedaagse element sessie is er een integratie dag. Op deze dagen wordt gericht aandacht gegeven aan het integreren van je ervaringen. Element wordt op verschillende locaties in Nederland gehouden.

Data

21/22 September   2017               Vuur en droom        

21 Oktober 2017                           Integratie sessie       

17/18 November 2017                  Aarde en dier            

16 December 2017                       Integratie sessie        

18/ 20 Januari 2018                     Water en plant          

24 Februari 2018                          Integratie sessie        

23/24  Maart 2018                        Lucht en schaduw     

21 April 2018                                 Integratie sessie        

 

Prijs: 3500,— (excl. BTW)   gespreide betaling is mogelijk

 

images-6.jpeg
 

REALFLECT PRACTITIONER                           4 tweedaagse intensives

Diepgaand spiegelen

Er wordt iets nieuws gevraagd van begeleiders in deze tijd, een andere basishouding een nieuwe technologie. Het is niet meer voldoende om vanuit de zogenaamde 'professionele afstand' je bijdrage te leveren. Het is juist deze ver-stand die de hedendaagse problemen heeft veroorzaakt. Afstand tot de markt, de klant, de werknemer, de collega, de organisatie, de aarde en het zelf. Realflect is een methodiek die door In the Heart of Change is ontwikkeld om mensen te helpen om de afstand te overbruggen. Via Realflect leer je hoe de kracht van analyseren gebalanceerd kan worden via het vermogen tot reflecteren. Als je als begeleider werkelijk ervaren hebt wat reflecteren inhoudt verandert vanaf dat moment je stijl van begeleiden. Aan Realflect is een licentie verbonden die je recht geeft om deze methodiek verantwoord toe te passen in begeleiding.  

28 & 29 November  2017      De kracht van één  

Wat is de basis van reflecteren? Hoe kijk je de wereld in als je de het principe 'zo buiten zo binnen' echt doorleefd hebt? Wat zie je dan bij de ander bewegen en bij jezelf? Op deze tweedaagse wordt droomreflectie gebruikt als training voor dagreflectie. Een zeer intense kennismaking met de 'realiteit'. Na deze tweedaagse kan je de basis van reflecteren toepassen op jezelf met je eigen droomwereld als startpunt. . 

12 & 13 December 2017        Het oerpatroon     

Ieder mensenleven speelt zich af rondom een oerpatroon. Een diep gelegen creatieve energie die maakt dat steeds weer dezelfde levenssituaties zich voordoen in andere gedaantes. In deze tweedaagse leer je dit patroon in jezelf herkennen en in anderen. Het spiegelen van een oerpatroon is vele malen effectiever dan het feedback geven op alle symptomen die voortkomen uit dit patroon. Een must voor iedere begeleider.

16 & 17 Januari 2017            De diabolo

We zijn allemaal poolreizigers in zekere zin. We leven in een polaire realiteit en dat heeft grote gevolgen. In deze tweedaagse leer je hoe de polariteit grip heeft op jezelf en de ander. Je raakt bekend met de werking van het electromagnetische veld in jezelf en jouw relaties. Daarmee leer je dit veld herkennen in de mensen om je heen. De diabolo is de oervorm die hier aan verbonden is. Deze tweedaagse is een  wetenschappelijke benadering van de polariteit in jezelf. Confronterend, leerzaam en onontkoombaar.

13 & 14 Februari                   Schaduwparel

De schaduwparel techniek is ontdekt door In the Heart of Change om mensen echt in contact met hun onbewuste donkere kant te brengen. Dat klinkt net zo onplezierig als dat het is. Het verkennen van onze schaduw is een uitdagende maar zeer leerzame reis. We hebben namelijk allemaal een deel in ons dat splitsing en verdeeldheid creëert en dat onbewust wil blijven. De schaduwparel laat licht schijnen in dit deel van ons en is daarmee zeer waardevol voor iedereen die anderen zicht wil bieden op de eigen schaduw. Ken jezelf in donker en licht en zie jezelf in de ander. 

Realflect testdag

Voor een Realflect licentie moeten alle modules zijn gevolgd en moet de testdag met goed gevolg zijn doorlopen. Deze dag is een persoonlijke toets in de praktijk die wordt beoordeeld door de begeleiders van de opleiding.

Prijs: 3500,-- (ex BTW)  

Een Realflect licentie biedt het eerste jaar gratis toegang tot het Re@lflect platform en drie expertise bijeenkomsten. De verlenging van de licentie kost 500 euro/jaar.